15 มี.ค. 2562, 14:19 น.  41 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัฒนา  บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม รวมพลัง จิตอาสา รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เทศบาลตำบลสุเทพ (Kick Off) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวีระพันธ์  ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒนธรรม บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ สำนักงานตำบลสุเทพ โดยนายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ตามนโยบายที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้สนับสนุนทหารกองประจำการ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในเขตพื้นที่ใกล้กองบิน ๔๑ และแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...