9 พ.ย. 2566, 08:23 น.  2526 ครั้ง

นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ปารเมษฐ์ จักรวาฬ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นผู้แทนนำจิตอาสา 904 กองบิน 41 และจิตอาสาพระราชทาน กองบิน 41 ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ตามรอยครูบาเจ้าศรีวิชัย จอบแรกการสร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ครบรอบ 89 ปี โดยมีข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

กองบิน 41 ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม และประชาชน ในการพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเรียบร้อย เพื่อให้เมืองเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองแห่งความสุข

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...