31 ต.ค. 2566, 08:35 น.  2329 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ไหลบ่าพัดเส้นทางสัญจรขาด โดยได้ทำการวางแนว สะพานแบริ่ง หรือสะพานชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้ ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ ได้มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๔๗ ครัวเรือน ๑๔๑ คน และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภอดอยหล่อ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมตรวจสถานการณ์ ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทางขึ้นดอยสุเทพ...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...