31 ต.ค. 2566, 08:35 น.  4493 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอุทกภัย มวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ไหลบ่าพัดเส้นทางสัญจรขาด โดยได้ทำการวางแนว สะพานแบริ่ง หรือสะพานชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้ ตามปกติเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านทุ่งโป่ง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ ได้มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน ๔๗ ครัวเรือน ๑๔๑ คน และเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายอำเภอดอยหล่อ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมตรวจสถานการณ์ ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning day ล้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทางขึ้นดอยสุเทพ...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...