13 มี.ค. 2562, 14:16 น.  36 ครั้ง

 เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศโท คุณากร  จักรวาฬ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมกรรมรณรงค์แก้ปัญหาหมอกควันจากฝุ่นละอองในอากาศ โดยมี นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมน้ำ จำนวน ๑ คัน เพื่อร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันจากฝุ่นละอองในอากาศในครั้งนี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...