15 ก.พ. 2562, 13:48 น.  44 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กองบิน ๔๑ และ กองบิน ๔๖ ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ ๓๓ สนับสนุนภารกิจโปรยละอองน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์บรรเทาสาธารภัย กองบิน ๔๑ ได้ทำการประสานกับทาง กองบิน ๔๖ ให้นำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) จำนวน ๑ เครื่อง มาทำการโปรยละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชื้นและขจัดฝุ่นละออง เหนือย่านท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศตรี ต่อพงศ์  ตระกูลสันติไมตรี หัวหน้าชุดนักบินประจำเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) พร้อมเจ้าหน้าที่ ทำการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ ซึ่งได้ทำการโปรยละอองน้ำจำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เที่ยวบิน สู่พื้นที่เป้าหมายบริเวณย่านท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ จะทำการขึ้นบินจำนวน ๒ เที่ยวบิน ทำการโปรยละอองน้ำในพื้นที่เป้าหมาย คือ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณย่านท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่และในวันจันทร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จะมีการสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๒ ก (BT-67) มาเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ เครื่อง รวมเป็นจำนวน ๒ เครื่องในภารกิจครั้งนี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...