11 เม.ย. 2561, 15:13 น.  36 ครั้ง

นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑) ร่วมเปิดหน่วยบริการประชาชนกองบิน ๔๑ เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ประตูช่องทางสุเทพ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...