23 ธ.ค. 2565, 12:18 น.  1571 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัครพัฒน์ โพธิ์ศรีลาภ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่วัดป่าเปอะ ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อ เพื่อผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พระอธิการสมชัย สุทธจิตโต (มงคลมุทิตา) เจ้าอาวาสวัดป่าเปอะ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าวิหารวัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ผ้าห่มกันหนาวจะนำไปส่งมอบให้ ให้แก่กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่มีสภาพความเป็นอยู่ลำบากและยากจน ในเขตพื้นที่ถิ่นทุรกันดารในหมู่บ้านฉุ้ยมอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทางขึ้นดอยสุเทพ...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...