23 ธ.ค. 2565, 12:18 น.  90 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัครพัฒน์ โพธิ์ศรีลาภ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นผู้แทนในการมอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่วัดป่าเปอะ ตามโครงการปันน้ำใจเพื่อ เพื่อผู้ยากไร้และเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พระอธิการสมชัย สุทธจิตโต (มงคลมุทิตา) เจ้าอาวาสวัดป่าเปอะ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณด้านหน้าวิหารวัดป่าเปอะ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ผ้าห่มกันหนาวจะนำไปส่งมอบให้ ให้แก่กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ที่มีสภาพความเป็นอยู่ลำบากและยากจน ในเขตพื้นที่ถิ่นทุรกันดารในหมู่บ้านฉุ้ยมอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าแดด และประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนชุมชนบ้านเกาะกลาง...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำกำลังพลบรรจุถุงทรายเพื่อทำแนวกันดินสไลด์ป้องกันน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน...
จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...