6 ต.ค. 2565, 10:45 น.  1821 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง กองบิน ๔๑ ร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณชุมชนช้างคลาน ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างในบริเวณต่างๆ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว ให้แก่วัดป่าเปอะ...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนชุมชนบ้านเกาะกลาง...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำกำลังพลบรรจุถุงทรายเพื่อทำแนวกันดินสไลด์ป้องกันน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน...
จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...