6 ต.ค. 2565, 10:45 น.  3199 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำกำลังพลจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง กองบิน ๔๑ ร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณชุมชนช้างคลาน ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และชุมชนในเทศบาลนครเชียงใหม่ จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในห้วงอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำท่วมขังเป็นพื้นที่วงกว้างในบริเวณต่างๆ ของอำเภอเมืองเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการประสานการทำงานร่วมกันเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ แล...
กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทางขึ้นดอยสุเทพ...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือประชาชน...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับทีมแพทย์ Sky Doctor เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน...