16 มิ.ย. 2565, 08:36 น.  1002 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอกวงศ์วิวัติ  วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐานภาค ๓ รุ่นที่ ๑/๖๕ เดินทางไปมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านทุ่งโป่ง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ ได้ทำการมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยฯ จำนวน ๒ ราย โดยเป็นผู้ป่วยชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วพิการอัมพาตเดินไม่ได้ติดเตียงมีบิดาและมารดาดูแลที่บ้าน  และเป็นผู้ป่วยติดเตียงจากสาเหตุโรคกระดูกทับเส้นประสาทผ่าตัดหลายครั้งทางบ้านมีฐานะยากจน ทำกายภาพแต่ไม่ดีขึ้น โดยคณะจิตอาสา ๙๐๔ ได้พูดคุยซักถามความเป็นอยู่และสภาพอาการเจ็บป่วยโดยรวม เพื่อประเมินการช่วยเหลือต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบข้าวสารอาหารแห้งของใช้ที่จำเป็น พร้อมสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และมอบเงินทุนจำนวนหนึ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...