11 เม.ย. 2565, 11:15 น.  990 ครั้ง

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าช่องทางถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (ช่องทางตลาดต้นพยอม)
     ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ทำการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเข้า-ออกกองบิน ๔๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนสัญจรผ่านเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก โดยจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เตียงสนามพร้อมเครื่องนอน ช่างซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น รวมถึงให้บริการกาแฟและน้ำดื่มจัดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ หรือท่องเที่ยวได้แวะผ่อนคลายอิริยาบถก่อนการเดินทางต่อไป อีกทั้ง ได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...