11 เม.ย. 2565, 09:40 น.  1008 ครั้ง

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ เสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๕ โดยมี รองศาสตราจารย์ บุญลือ เผือกผ่อง รองนายกเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธี ณ จุดตรวจบูรณาการลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     ด้วย เทศบาลตำบลสุเทพ จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ ช่วงควบคุมเข้มข้น ๗ วัน เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเดินทางมายังพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพเป็นจำนวนมาก

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...