18 เม.ย. 2565, 09:04 น.  999 ครั้ง

  เมื่อวันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕ กองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน กองบิน ๔๑ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ บริเวณหน้าช่องทางถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (ช่องทางตลาดต้นพยอม)
     โดย กองบิน ๔๑ ได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเข้า-ออกกองบิน ๔๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนสัญจรผ่านเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนฯ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๕

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...