28 มี.ค. 2565, 13:21 น.  991 ครั้ง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า โดยมี นายนิคม ไชยวุฒิ รองนายกเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว, นายกิตติพงษ์ คุณนา กำนันเจดีย์แม่ครัว, นายพิทักษ์ นันตี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านแม่แฝกใหม่ ตำบลเจดีย์แม่ครัว, ทหารกองประจำการจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ และประชาชนในพื้นที่ฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจาระธรรม ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่                
       เนื่องด้วยปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในขณะนี้ ได้เพิ่มความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กองบิน ๔๑ จึงได้จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ เพื่อสนับสนุนภารกิจในการทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า โดยได้จัดหาอุปกรณ์ทำแนวกันไฟ ได้แก่ ไม้กวาด ไม้ตบดับไฟ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ฯ รวมถึงจัดกำลังพลทหารกองประจำการฯ ที่เข้าร่วมช่วยทำแนวกันไฟ โดยได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การดับไฟป่า การให้ความรู้แก่ชุมชนเกี่ยวกับวัตถุอันตรายและขั้นตอนการจัดการวัตถุอันตรายอย่างปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดก่อนการปฏิบัติจริง
     โดยพื้นที่ในการทำกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าในครั้งนี้ อยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งเกิดปัญหาไฟป่าเป็นประจำ กองบิน ๔๑ จึงได้นำกำลังพลทหารกองประจำการฯ ร่วมทำแนวกันไฟป่า เป็นระยะทางกว่า ๒ กิโลเมตร

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...