1 มี.ค. 2565, 09:27 น.  2804 ครั้ง

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับการประสานจากศูนย์ประสานงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (sky doctor) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ของกองบิน ๔๑ และเจ้าหน้าที่หน่วยบิน ๒๐๓๓ ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยระบบหายใจล้มเหลว ๑ ราย (อายุ ๓ เดือน) อย่างเร่งด่วน โดยทำการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) ในการลำเลียงผู้ป่วยจากอำเภออมก๋อย มายังโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว ให้แก่วัดป่าเปอะ...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าแดด และประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนชุมชนบ้านเกาะกลาง...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำกำลังพลบรรจุถุงทรายเพื่อทำแนวกันดินสไลด์ป้องกันน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน...
จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...