1 มี.ค. 2565, 09:27 น.  75 ครั้ง

  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รับการประสานจากศูนย์ประสานงานลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ (sky doctor) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ในการช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ของกองบิน ๔๑ และเจ้าหน้าที่หน่วยบิน ๒๐๓๓ ร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยระบบหายใจล้มเหลว ๑ ราย (อายุ ๓ เดือน) อย่างเร่งด่วน โดยทำการใช้อากาศยานเฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC725) ในการลำเลียงผู้ป่วยจากอำเภออมก๋อย มายังโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี ๒๕๖๕...