9 ก.พ. 2565, 15:58 น.  55 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑  ร่วมกิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมกิจกรรมมิตรประชาฯ กับคณะผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาความสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ โดยมี พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานการจัดกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     โดยภายในกิจกรรม ได้ทำการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย, โรงเรียนบ้านท่าหลุก และโรงเรียนบ้านหารนาค พร้อมทั้งมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว และถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง...
กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...