29 ธ.ค. 2564, 09:25 น.  21 ครั้ง

เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าช่องทางถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (ช่องทางตลาดต้นพยอม)     ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ทำการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเข้า-ออกกองบิน ๔๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก โดยจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เตียงสนามพร้อมเครื่องนอน ช่างซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น รวมถึงให้บริการกาแฟและน้ำดื่มจัดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ หรือท่องเที่ยวได้แวะผ่อนคลายอิริยาบถก่อนการเดินทางต่อไป อีกทั้งได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมสเปรย์แอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการด้วย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตู้ปันสุข แบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ...