18 พ.ค. 2564, 16:23 น.  1046 ครั้ง

 เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ จัดตู้ปันสุขเพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภค ร่วมแบ่งปันให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ บริเวณช่องทางเข้า-ออกกองบิน ๔๑ (ฝั่งตลาดต้นพยอม)
     ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ที่มีตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพอันเนื่องมาจากมาตรการการกักตัวอยู่ที่บ้าน กองบิน ๔๑ จึงได้จัดทำตู้ปันสุข เพื่อนำสิ่งของอุปโภคบริโภค อาทิเช่น ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ข้าวสาร และพืชผักสวนครัว นำมาแบ่งปันในตู้ปันสุขให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยรอบพื้นที่กองบิน ๔๑ เพื่อนำไปใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ...