28 เม.ย. 2564, 13:13 น.  1018 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “กองทัพอากาศ ร่วมใจ บริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน ช่วยสภากาชาดไทย” ณ ภาคบริการโลหิตที่ ๑๐ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีข้าราชการ และทหารกองประจำการ  กองบิน ๔๑ เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น ๒๖ คน

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ จัดตู้ปันสุข แบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
กิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...