9 เม.ย. 2564, 15:23 น.  1093 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑
    ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลสุเทพ ฝ่ายปกครองตำบลสุเทพ ในการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางถนนห้วยแก้ว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางมาสักการะครูบาศรีวิชัย ท่องเที่ยวยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ และในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก โดยจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน ช่างซ่อมพาหนะ และอุปกรณ์ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น รวมถึงให้บริการกาแฟ และน้ำดื่มในจุดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ หรือท่องเที่ยวได้แวะผ่อนคลายอิริยาบถก่อนการเดินทางต่อไป ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     ทั้งนี้ การจัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” จะจัดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ นี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ จัดตู้ปันสุข แบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ...
กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
กิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...