5 เม.ย. 2564, 09:37 น.  1055 ครั้ง

  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้หมวดดับเพลิงและกู้ภัย แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑ เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ โดยมี นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพและบริเวณคูเมืองด้านข้างลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
     การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ เป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุบัติภัยอันอาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ จึงจำเป็นที่ต้องเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปเผชิญเหตุอุบัติภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้น ซึ่งไม่อาจสามารถคาดเดาได้ ทั้งนี้หน่วยราชการในจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและเตรียมความพร้อมดังกล่าวต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตู้ปันสุข แบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...