24 ก.พ. 2564, 09:41 น.  1010 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    กิจกรรม "โครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า" จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๐ ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ โดยได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุลถวายเป็นพระราชกุศลฯ
     ทั้งนี้ ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ จิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ จัดตู้ปันสุข แบ่งปันผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่คือ...
กองบิน ๔๑ ร่วมบริจาคโลหิต...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ประจำปี ๒๕๖๔...
การฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนและทางน้ำ...
กิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...