9 ก.พ. 2564, 13:25 น.  27 ครั้ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายดิเรก จิรชวาลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แฝก ให้การต้อนรับ ณ วัดแม่แฝกหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
     ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว จำนวน ๓๐๐ ผืนให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนโดยรอบในพื้นที่บ้านแม่แฝก และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝก รวมถึงได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษา จำนวน ๔ ทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการศึกษาดีเด่น
     นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนบ้านแม่แฝก ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาคลองแม่ข่า...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาคลองแม่ข่า...
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาถนนมหิดล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...