9 ก.พ. 2564, 13:13 น.  10 ครั้ง
    เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าช่องทางถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๒๐ ปี(ช่องทางตลาดต้นพยอม)
     ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ทำการอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนน และความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเข้า-ออกกองบิน ๔๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นจุดที่มีประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก โดยจัดชุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน เตียงสนามพร้อมเครื่องนอน ช่างซ่อมพาหนะและอุปกรณ์ตรวจสภาพยานยนต์เบื้องต้น รวมถึงให้บริการกาแฟและน้ำดื่มจัดบริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ หรือท่องเที่ยวได้แวะผ่อนคลายอิริยาบถก่อนการเดินทางต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
กิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาคลองแม่ข่า...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาคลองแม่ข่า...
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาถนนมหิดล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...