9 มิ.ย. 2563, 19:21 น.  556 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยคุณณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ,รองผู้บังคับการ กองบิน ๔๑ และเสนาธิการกองบิน ๔๑ ร่วมทำการมอบปูนซีเมนต์สำหรับก่อสร้าง จำนวน ๔๐๐ ถุง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี นายพลภัทร อัชนคัมภีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เป็นผู้ทำการรับมอบ ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
กิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาคลองแม่ข่า...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔...
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช และพัฒนาคลองแม่ข่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาถนนมหิดล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พร...