3 มิ.ย. 2563, 12:18 น.  254 ครั้ง

 เมื่อวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และนาวาอากาศโท คุณากร จักรวาฬ หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์สะพานป่าแดดและพัฒนาถนนมหิดล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ เป็นประธานในพิธี ณ ลานสโมสรอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค ๕
     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสะพานป่าแดดและพัฒนาถนนมหิดล เป็นระยะทางกว่า ๖.๓ กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ ๔๒ พรรษา โดยมีการทำความสะอาดบริเวณทางเท้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ทาสีขอบทางบริเวณถนนมหิดล
     ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้จัดทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จำนวน ๑๕ นาย ลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณใต้สะพานมหิดลอีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...