8 เม.ย. 2563, 14:35 น.  581 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำกำลังพลจิตอาสาข้าราชการ กองบิน ๔๑ และทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมี นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ, นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคุณเจษฎา เจริญกิติศัพท์ ผู้แทนเจ้าของกิจการตลาดต้นพยอม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณตลาดต้นพยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     กิจกรรมในครั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมกับกิจการตลาดต้นพยอม และเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 มาตรการการของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอาหารและสินค้าในตลาดต้นพยอมรู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID - 19

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...