8 เม.ย. 2563, 14:35 น.  651 ครั้ง

เมื่อวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ นำกำลังพลจิตอาสาข้าราชการ กองบิน ๔๑ และทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ ร่วมทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยมี นายธัญศักดิ์  แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ, นายชนะ แสนใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลสุเทพ และคุณเจษฎา เจริญกิติศัพท์ ผู้แทนเจ้าของกิจการตลาดต้นพยอม ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ บริเวณตลาดต้นพยอม ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
     กิจกรรมในครั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้ร่วมกับกิจการตลาดต้นพยอม และเทศบาลตำบลสุเทพ ทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - 19 มาตรการการของรัฐบาล และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยอาหารและสินค้าในตลาดต้นพยอมรู้สึกปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID - 19

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ให้การสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว ให้แก่วัดป่าเปอะ...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าแดด และประชาชนเทศบาลนครเชียงใหม่...
จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑ ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนชุมชนบ้านเกาะกลาง...
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำกำลังพลบรรจุถุงทรายเพื่อทำแนวกันดินสไลด์ป้องกันน้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน...
จิตอาสากองบิน ๔๑ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยปรับปรุงที่พักอาศัยจากอุทกภัย...