26 มี.ค. 2563, 14:24 น.  137 ครั้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมทำการ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและผู้ทรงคุณวุฒิ, ที่ปรึกษาคณะทำงานและคณะทำงานที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านสาธารณสุข) ณ ห้องประชุม ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งร่วมตรวจการตั้งด่านคัดกรองการเคลื่อนย้ายของประชาชนบริเวณหน้าปั๊ม ปตท. สาขาสารภี ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่- ลำปาง
     โดยการประชุมคณะกรรมการฯ และการตั้งด่านคัดกรองการเคลื่อนย้ายของประชาชน เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่พบจำนวนผู้ป่วยมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง รวมถึงมีความเสี่ยงสูง ที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหลายภาคส่วนในการประชุมหารือ และร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมโรคให้ลดการแพร่ระบาดโดยเร็ว

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...