24 มี.ค. 2563, 14:22 น.  130 ครั้ง

กองบิน ๔๑ นำกำลังพลจากหมวดดับเพลิง แผนกช่างโยธา กองบิน ๔๑ จำนวน ๑๖ นาย พร้อมรถดับเพลิงกองบิน ๔๑ จำนวน ๒ คัน ร่วมทำการดับไฟป่า ณ บริเวณดอยสุเทพ เลยพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ โดยมีระยะทางในการดับไฟป่าประมาณ ๓ กิโลเมตร ทั้งนี้ กำลังพลหมวดดับเพลิงได้ร่วมปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ - จนกว่าภารกิจดับไฟป่าจะเสร็จสิ้น

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านจุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ จัดตั้งหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจบูรณาการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือประชาชนและกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า...
กองบิน ๔๑ ร่วมกับหน่วยบิน ๒๐๓๓ ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ...
กิจกรรมหน่วยมิตรประชา กองบิน ๔๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕...