13 ต.ค. 2562, 09:55 น.  41 ครั้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์  มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณพนิตนันท์  มั่นทน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ, ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
     นับเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีแห่งการครองราชย์เป็นเวลากว่า ๗๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งยังทรงให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องด้วยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งทำให้ทุกคนได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนสืบไป
     ดังนั้นในปี ๒๕๖๒ ซึ่งครบรอบ ๓ ปี แห่งการสวรรคตของพระองค์ กองบิน ๔๑ จึงได้จัดพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอันหาที่สุดมิได้

 

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบส...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...