19 ส.ค. 2560, 14:31 น.  39 ครั้ง

     พลอากาศเอก นิรันดร์ ยิ้มสรวล ประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุเจดีย์ และคณะเดินทางมาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ระหว่าง ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ นาวาอากาศเอก จารุวัฒน์ วัดละเอียด รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ (๑) ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ ระหว่างนี้ นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย คุณ จรีรัตน์ สท้านไผท ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ และคณะ เดินทางร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบส...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...