21 ม.ค. 2562, 10:14 น.  14634 ครั้ง

พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่

        การบิน Drone ในเขตการบินนั้น กองทัพอากาศ ได้กำหนดพื้นที่ห้ามบิน Drone ในเขตใกล้สนามบินรัศมี 9 กม. หากฝ่าฝืน จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 40000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

รายละเอียดแนบและใบคำขออนุญาตปล่อยDRONE

ในพื้นที่รอบเขตสนามบินเชียงใหม่ ประกอบด้วยพื้นที่ดังต่อไปนี้

อำเภอเมือง

ตำบลสุเทพ       ตำบลช้างเผือก   ตำบลแม่เหียะ   ตำบลป่าแดด    ตำบลหนองหอย

ตำบลท่าศาลา   ตำบลหนองป่าครั่ง        ตำบลสันผีเสื้อ    ตำบลฟ้าฮ่าม     ตำบลหายยา

ตำบลช้างคลาน  ตำบลพระสิงห์   ตำบลศรีภูมิ      ตำบลป่าตัน      ตำบลวัดเกตุ

ตำบลช้างม่อย

อำเภอแม่ริม

ตำบลดอนแก้ว

อำเภอหางดง

ตำบลหางดง     ตำบลบ้านปง    ตำบลหนองควาย ตำบลสันผักหวาน

ตำบลน้ำแพร่     ตำบลบ้านแหวน ตำบลสบแม่ข่า

อำเภอสันกำแพง

ตำบลสันกลาง

อำเภอสารภี     

ตำบลท่าวังตาล  ตำบลดอนแก้ว   ตำบลหนองผึ้ง   ตำบลขัวมุง

อำเภอสันทราย

ตำบลหนองจอม ตำบลสันทรายน้อย        ตำบลสันพระเนตร

**** หากพบผู้ละเมิดการใช้งาน Drone ในรัศมี 9 กิโลเมตรรอบพื้นที่สนามบินเชียงใหม่ แจ้ง กองร้อยสารวัตรทหาร กองบิน 41 โทร.053-202611

 

เพิ่มเติม

การใช้งาน Drone ผู้ทำการบินต้องทำการขึ้นทะเบียนผู้บังคับอากาศยาน Drone กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และพกสำเนาใบอนุญาตติดตัวไว้ ตลอดระยะเวลาที่ทำการบิน

รายละเอียดแนบและใบคำขออนุญาตปล่อยDRONE
 

รับสมัครและคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร โควตา น.ประทวน...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมถรรถนะ ครั้งที่ 1...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองบิน ๔๑...
งานวันเด็กแห่งชาติ กองบิน ๔๑ พร้อมตารางกิจกรรม...
กองบิน 41 จะทำการเปิดจองพื้นที่จำหน่ายสินค้า งานวันเด็กแห่งชาติกองบิน 41 ประจำปี 2566...
ผลกระทบกรณีการเลื่อนจัดหา F-35...