29 พ.ย. 2555, 10:30 น.  1347 ครั้ง

นาวาอากาศเอก สหกรม  นาคประดิษฐ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และคุณพิมพ์เดือน  นาคประดิษฐ์ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๔๑ นำข้าราชการสังกัดกองบิน ๔๑ พร้อมทั้งกระทงใหญ่กองบิน ๔๑ เข้าประกวดกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็ง ครั้งที่ ๒๑ ณ สำนักงานงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการนี้ กองบิน ๔๑ ได้รับรางวัล ชมเชย ประเภทกลุ่มที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

  วีดีโอ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ...
ใจถึงใจ ไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน...
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย...
ก้าวย่างตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙...
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กองบิน ๔๑...
ประวัติช้างพลายนพบุรี...