13 ส.ค. 2565, 12:59 น.  48 ครั้ง

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เทอดพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
บ้านเกิดเมืองนอน (ดนตรีในสวน บนม่านเมฆ)...
บทสัมภาษณ์ ผบ.ทอ. เกี่ยวกับโครงการจัดซื้อ F-35 เพื่อทดแทนเครื่องเดิม...
1 สัปดาห์หลังเหตุที่พบพระ กับคำชี้แจงของทหารที่ชายแดน...
HOT ALERT ! " ภารกิจป้องกันทางอากาศ " ที่คุณยังไม่เคยรู้...
รู้น้อยพลอยรำคาญ เปลวสีเงิน "ความจริงเบื้องหลังการรุกน่านฟ้า"...