12 พ.ค. 2565, 13:06 น.  18 ครั้ง

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยมี กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ กองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณวัดสังเวช กองบิน ๔๑
     โดยกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของกองบิน ๔๑ ได้นำพันธุ์กล้าไม้ประกอบด้วย ต้นมะค่ามง จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ ต้น ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) กรมป่าไม้ มาทำการปลูก เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้มีค่าของไทย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบที่ตั้งกองบิน ๔๑ อีกทั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และวางพานพุ่มถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพ...