26 พ.ย. 2564, 10:41 น.  45 ครั้ง

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑, เสนาธิการกองบิน ๔๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ และข้าราชการ กองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๔๑
     โดยภายในกิจกรรม ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการ กองบิน ๔๑, ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวถนนโดยรอบ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบกองบิน ๔๑ เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และสะอาดเรียบร้อย
     กิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เกิดขึ้นจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานเพื่อประชาชนตลอดพระชนมชีพ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ส่งเสริมการทำความดีและเสียสละโดยไม่หวังประโยชน์ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของกำลังพลกองทัพอากาศในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนสร้างความรักและภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นพร้อมกันทุกหน่วยทั้งกองทัพอากาศ กองบิน และโรงเรียนการบิน ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับและส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การรับและส่งผู้แทนพระองค์...
ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...