ประวัติช้างพลายนพบุรี...
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕...
งานประกวดกระทงใหญ่ ครั้งที่ ๒๑...
งานลอยกระทง กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๕...