24 ก.พ. 2564, 09:22 น.  46 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กองบิน ๔๑ ได้นำกำลังพลทหารกองประจำการ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    กิจกรรม "โครงการจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า" จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๕๐ ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ โดยได้ทำการนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งประกอบพิธีทอดผ้าบังสกุลถวายเป็นพระราชกุศลฯ
     ทั้งนี้ ได้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานราชการ จิตอาสา ๙๐๔ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

เฝ้ารับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี...
ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี...
รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี...
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
เฝ้ารับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เฝ้ารับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...