20 ธ.ค. 2563, 12:08 น.  12 ครั้ง

     วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ข้าราชการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมในพิธี พร้อมทั้งได้จัดให้มีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้กับหัวหน้าส่วนราขการต่างๆ บริเวณรอบพื้นที่พระมหาธาตุฯ จำนวน ๑๕ คน และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนบริเวณโดยรอบพระมหาธาตุฯ และบุตร-ธิดาของลูกจ้างแรงงานชาวไทยภูเขา จำนวน ๒๐ ทุน อีกทั้งได้ทำการมอบผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จำนวน ๕๐๐ ผืน เพื่อช่วยบรรเทาภัยหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

     เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ อันเป็นปีมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ กองทัพอากาศได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บนดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและได้รับพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุนภเมทนีดล” อันมีความหมายว่า “พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ภายในเป็นห้องโถงทรง ๘ เหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลักด้วยหินแกรนิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระพุทธบรมศาสดานวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา สร้างเป็นอนุสรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระชนมพรรษา ๖๐”

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)...
รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา...
เฝ้ารับและส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
เฝ้ารับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
เฝ้ารับและส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...
เฝ้าส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี...