7 ต.ค. 2563, 10:28 น.  230 ครั้ง

 

 

 โดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ...
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๕...
งานประกวดกระทงใหญ่ ครั้งที่ ๒๑...
งานลอยกระทง กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๕...
พิธีเปิดการออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพื่อสุขภาพ กองบิน ๔๑...