7 ต.ค. 2563, 10:28 น.  1242 ครั้ง

 

 

 โดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ ...
ใจถึงใจ ไปทันที กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน...
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย...
ก้าวย่างตามรอยพ่อ ในหลวงรัชกาลที่ ๙...
ศูนย์บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน กองบิน ๔๑...
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ...