21 ก.ค. 2563, 08:16 น.  136 ครั้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ได้มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่
     วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ, เพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้น รวมถึงยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารและการใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนบริเวณพื้นที่ผืนป่าและเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทั่วประเทศไทยด้วย
     โดยประธานในพิธีได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งถวายราชสังการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทำกิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมด ๑๒ ชนิด มาทำการปั้นโดยใช้ดินผสมในการปั้น อาทิ เมล็ดมะค่าโมง สมอไทย ประดู่ เพกา ชัยพฤกษ์ ตะแบกนา สาธร มะขามป้อม มะค่าแต้ ไผ่ กะบก เป็นต้น โดยได้รับการสนับสนุนการปั้นเมล็ดพันธุ์พืชจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ รวมทั้งหมดกว่า ๔๐๐ กิโลกรัม มารวบรวม ซึ่งรวมถึงในพิธีครั้งนี้ด้วย เพื่อนำไปส่งมอบให้กับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละภูมิภาค ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชที่ทำการปั้นไปโปรยทางอากาศตามจุดที่กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัย จังหวัดตาก, อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์, อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี, เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีนบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในวันนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีได้ทำการส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชที่ทำการปั้นบางส่วนแล้ว มอบให้แก่ นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ปั้นดินเหล่านี้ ขึ้นเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวงโปรยยังจุดที่กำหนดต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕...
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาค...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...