8 มิ.ย. 2563, 13:21 น.  189 ครั้ง

 เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ  กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ และ ข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยทำการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน ๓๐๐ ต้น ณ บริเวณทางเข้ากองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑
     วัตถุประสงค์การจัดโครงการและกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ว่างเปล่าและที่ดินในส่วนของกองทัพอากาศและกองบิน ๔๑ รวมถึงเป็นการปลูกฝังค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติของกำลังพลกองบิน ๔๑ และเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของกองบิน ๔๑ อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายเพื่อสนับสนุนโครงการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงกองทัพอากาศ และทุกกองบินทั่วประเทศ ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามพื้นที่ว่างเปล่าในที่ตั้งหน่วยและนอกที่ตั้งหน่วย อาทิ รอบบ่อเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำ บริเวณตามแนวขอบพื้นที่ แนวเขตถนน สวนสุขภาพ พื้นที่ปลดระเบิด พื้นที่ฝึก และพื้นที่ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินโครงการและกิจกรรมนี้เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยเป้าหมายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการช่วยกันปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” คือ ๑๐๐ ล้านต้น ทั้งนี้ กองบิน ๔๑ ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ อำเภอแม่ออน จำนวน ๔,๑๐๐ ต้น ได้แก่ ต้นชัยพฤกษ์ต้น กัลปพฤกษ์ ต้นสัก ต้นประดู่ และต้นพญาเสือโคร่ง โดยต้นไม้ในส่วนที่เหลือจะดำเนินการลงปลูกในพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองบิน ๔๑ และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ-ปุย เป็นต้น

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีแสดงธรรมเทศนา "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง...
กองบิน ๔๑ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕...
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาค...
ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารอากาศ...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...