14 ม.ค. 2562, 09:24 น.  1986 ครั้ง

        ไข้เลือดออก เป็น โรคหนึ่งที่มักระบาดในฤดูฝน เนื่องจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรค มักจะแพร่พันธุ์มากในช่วงนี้ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไป ด้วยการปิดฝาภาชนะที่ใช้เก็บน้ำ ไม่ให้ยุงมาวางไข่ เปลี่ยนน้ำในภาชนะ เช่น แจกัน จานรองตู้กับข้าว ยางรถยนต์เก่า ป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด โดยเฉพาะในเวลากลางวัน หรือแจ้งหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุง

        โรคไข้เลือดออกว่าเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เมื่อยุงบินไปกัดผู้ป่วย ไข้เลือดออก แล้วไปกัดคนอื่นต่อ ก็จะแพร่เชื้อไข้เลือดออกไปสู่คนนั้นด้วย โรคนี้มักระบาดในฤดูฝน ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน บางรายมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีเลือดกำเดาไหล และถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อกได้

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ต้องป้องกันด้วยการไม่ให้ถูกยุงลายกัด และใช้หลักการ เก็บ 3 อย่าง คือ

        1.เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำไปขายเป็นรายได้เสริม
        2.เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะพัก
        3.เก็บน้ำโดยการปิดฝาโอ่ง ถัง ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่

และนำหลัก 5 ป.ปราบยุงลาย ไปใช้ คือ

        ป.ที่ 1 ปิด ปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายลงไปวางไข่
        ป.ที่ 2 เปลี่ยน เปลี่ยนน้ำในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน
        ป.ที่ 3ปล่อย ปล่อยปลากินลูกน้ำ
        ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง
        และ ป.ที่ 5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย จะช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกได้

ผลกระทบกรณีการเลื่อนจัดหา F-35...
อัลบั้มรวมภาพพระพุทธศาสดาประชานาถ...
การปฏิบัติตัว COVID-19...
เชื้อไวรัสโคโรนา...
พื้นที่ห้ามบิน Drone รัศมีรอบสนามบินเชียงใหม่และแนวทางการขออนุญาตโดรน...
7 โรคที่ควรระวังช่วงน้ำท่วม ...