27 มิ.ย. 2567, 08:22 น.  2240 ครั้ง

  เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 กองบิน 41 จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร MODEL 3000, AT-6TH AVIONICS ELECTRICS B2 THEORY MAINTENANCE TRAINING for RTAF Course ซึ่งได้รับเกียรติจาก MR. Scott Van Sant Ramirez เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 และผู้บังคับฝูงบิน 411 กองบิน 41 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมฝูงบิน 411 กองบิน 41

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 จัดพิธีโครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2567...
ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช...
การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
กองบิน 41 จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...
เติมน้ำเติมชีวิต ช่วยเหลือภัยแล้ง...