27 มิ.ย. 2567, 08:21 น.  2149 ครั้ง

 เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567 พลอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ โกมุทผล ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยคณะอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานราชการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2567 โดยมี นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ กองบิน 41
     ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของกองบิน 41 พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดแสดงยุทโธปกรณ์ภาคพื้นและรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจในการออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ Sky Doctor อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 จัดพิธีโครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2567...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร MODEL 3000, AT-6TH AVIONICS ELECTRICS B2 THEORY MAINTENANCE TRAINING for RTAF Course...
การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
กองบิน 41 จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...
เติมน้ำเติมชีวิต ช่วยเหลือภัยแล้ง...