13 มิ.ย. 2567, 07:45 น.  2262 ครั้ง

  วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 กองบิน 41 ร่วมตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567 โดยมี พลอากาศโท ศรัณย์ สมคะเณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจและประเมินผลฯ โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ให้การต้อนรับ และร่วมรับชมการแข่งขันฯ 
     โดย คณะกรรมการร่วมตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานหน้าโรงเก็บฝูง 411 กองบิน 41 ทั้งนี้ หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ได้ร่วมเข้าแข่งขันเพื่อเตรียมคัดเลือก หน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศที่ดีที่สุด ร่วมแข่งขันในระดับเหล่าทัพต่อไป

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 จัดพิธีโครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2567...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร MODEL 3000, AT-6TH AVIONICS ELECTRICS B2 THEORY MAINTENANCE TRAINING for RTAF Course...
ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
กองบิน 41 จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...
เติมน้ำเติมชีวิต ช่วยเหลือภัยแล้ง...