ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567...
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 67...
ประกาศราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1039 (อาคารเก็บวัตถุระเบิดเตรียมพร้อม) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่2) ระยะที่ 3 ทางแยกอาคารเครื่องช่วยเดินอากาศ ผสอ.ฯ - บ่อน้ำดิบ หน้า พัน.อย.ฯ ที่ บน.41 จำนวน 1 ...
ประกาศประกวดราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2044 (อาคารโรงซ่อมเครื่องทุ่นแรง ผชย.ฯ) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ (ส่วนที่ 1) เขตบ้านพักอาศัย ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...