23 พ.ค. 2567, 08:00 น.  110 ครั้ง

 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริม และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี เสนาธิการกองบิน 41 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน 41 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ณ วัดสังเวช กองบิน 41

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
เติมน้ำเติมชีวิต ช่วยเหลือภัยแล้ง...
กองบิน 41 ต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1...
กองบิน 41 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพ...
องบิน 41 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 256...