8 พ.ค. 2567, 08:06 น.  148 ครั้ง

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 เร่งออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำใช้ในเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ซึ่งได้ลำเลียงขนส่งน้ำสะอาด ดำเนินการเติมน้ำ จำนวน 4,000 ลิตร ไปใส่ในถังเก็บน้ำของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ให้ได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งจะสามารถช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้อย่างทั่วถึ

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
กองบิน 41 จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2567 ผลัดที่ 1...
กองบิน 41 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพ...
องบิน 41 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 256...