28 มี.ค. 2567, 08:37 น.  131 ครั้ง

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 พลอากาศเอก วรกฤต มุขศรี ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนับสนุนการปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า กองทัพอากาศ (ส่วนหน้า) โดยมี นาวาอากาศเอก จาริต มังคละศิริ รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41
     ในการนี้ ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมด้วยรองแม่ทัพภาค 3, รองผู้บังคับการกองบิน 41และคณะทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือประสานแผนการปฏิบัติ แนวทางการสนับสนุนการปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า ตามเเผนบูรณาการร่วมการใช้อากาศยานร่วม เเละการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในชั้นบรรยากาศ ณ อาคารหน่วยบินเเยก กองบิน 41 พร้อมทั้งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยบินที่ปฏิบัติการบินควบคุมไฟป่า ตามเเผนบูรณาการร่วมการใช้อากาศยานร่วม เเละการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกด้วย

 ภาพ - ข่าวโดยแผนกกิจการพลเรือนกองบิน ๔๑

 

กองบิน 41 จัดพิธีโครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ประจำปี 2567...
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร MODEL 3000, AT-6TH AVIONICS ELECTRICS B2 THEORY MAINTENANCE TRAINING for RTAF Course...
ผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับคณะโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช...
การตรวจสอบและประเมินผลกองทหารเกียรติยศกองทัพอากาศและการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the Bodies Slams) ประจำปี 2567...
กองบิน 41 ร่วมพิธีอัญเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 25...
กองบิน 41 จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567...