ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๙ (อาคารเก็บวัตถุระเบิดเตรียมพร้อม) ที่ บน.๔๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ (ข้าวสารเจ้า 100% จำนวน 33,000 กิโลกรัม) ประจำปี 67...
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2098 (อาคาร มว. พลาธิการ พัน.อย.ฯ) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2098 (อาคาร มว. พลาธิการ พัน.อย.ฯ) ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา สร้างรั้วตาข่ายเหล็ก บริเวณศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ. ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e...
ประกาศราคากลาง สร้างรั้วตาข่ายเหล็ก บริเวณศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ. ที่ บน.41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin...